Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà – Cập Nhật 2022 – 2022

Trà Hoa Online xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà – Cập Nhật 2022

Cùng xem bài viết Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà – Cập Nhật 2022 – cập nhật mới nhất 2022

Video Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà

Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards gồm 200 lá bài, mỗi lá mô tả một biểu tượng truyền thống trong thuật bói trà. Sách hướng dẫn đi kèm thảo luận về lịch sử của trà, cách đọc tiên tri từ trà, và thông tin giải nghĩa về 200 biểu tượng này.

Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards sẽ là một công cụ tuyệt diệu giúp cho việc giải mã trà phức tạp trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai, khi muốn dự đoán một ngày sắp đến, một tuần, hay một năm, hoặc tìm kiếm nhiều hơn về một chủ đề cuộc sống nào đó – một cách thức tuyệt vời để khám phá tương lai.

Lược Sử Về Trà Và Thuật Bói Lá Trà

Các Thuật Bói Trà Truyền Thống

Bói Trà Bằng Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Có ba phương pháp tiên đoán thời vận của bạn bằng cách dùng bộ bài Tea Leaf Fortune Cards:

  1. Phương Pháp Bói Trà Cho Năm Tới
  2. Phương Pháp Bói Trà Cho Tuần Tới
  3. Phương Pháp Bói Trà Sơ Đồ Kim Tự Tháp Astral House

Để nâng cao nhận thức và năng lực tâm linh bẩm sinh của bạn, hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong đời mình khi xào hoặc trộn các lá bài Tea Leaf Fortune. Hãy nghĩ đến hy vọng, nỗi sợ hãi và ước muốn của bạn. Khi tiên đoán thời vận, đôi lúc các lá bài có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng đây là do cuộc sống của chúng ta vốn đầy những mâu thuẫn. Đây là nguyên tắc Âm và Dương (nữ và nam) của vũ trụ theo triết học nhị nguyên Trung Hoa. Nó có nghĩa là các lực lượng đối lập hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards luôn phản ánh các trường năng lượng tích cực và tiêu cực xung quanh chúng ta.

Xem thêm  Danh sách 9 trà sữa size m bao nhiêu ml tốt nhất

182 lá bài về các hình dáng, biểu tượng thường thấy của bã trà.

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 1 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 2 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 3 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 4 Angel Ant Apple Archway Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 5 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 6 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 7 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 8 Arrow Axe Bag Barrel Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 9 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 10 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 11 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 12 Basket Bat Bear Beetle Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 13 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 14 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 15 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 16 Bell Bird – Flying Bird – Perched Boat Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 17 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 18 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 19 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 20 Boot Bouquet Bow Bowl Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 21 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 22 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 23 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 24 Box Bread Bridge Broken Bridge Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 25 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 26 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 27 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 28 Broken Ring Broken Wishbone Broom Bull Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 29 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 30 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 31 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 32 Butterfly Camel Candle Cane Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 33 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 34 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 35 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 36 Carriage Carrot Casket Cat Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 37 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 38 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 39 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 40 Caterpillar Chain Chair – Empty Chair – Filled Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 41 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 42 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 43 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 44 Claw Clouds Club Cobweb Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 45 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 46 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 47 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 48 Coins Cracked Cup Crib Crown Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 49 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 50 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 51 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 52 Cup Dagger Dark Man Dark Woman Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 53 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 54 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 55 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 56 Desk Diamond Dog Dogs Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 57 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 58 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 59 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 60 Dog – barking Dog – Close up Dog – far away Dolphin Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 61 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 62 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 63 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 64 Door Dragon Eagle Ear Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 65 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 66 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 67 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 68 Egg Elephant Eye Fair Man Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 69 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 70 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 71 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 72 Fair Woman Fan Feather Finger Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 73 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 74 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 75 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 76 Fire Firecracker Flag Flowers Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 77 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 78 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 79 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 80 Flute Fly Forest Four-leaf Clover Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 81 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 82 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 83 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 84 Fox Frying Pan Funnel Gavel Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 85 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 86 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 87 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 88 Gong Goldfish Grapes Grasshopper Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 89 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 90 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 91 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 92 Hammock Hand Handshake Harp Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 93 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 94 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 95 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 96 Hat Haystack Heart Hills Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 97 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 98 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 99 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 100 Horse Horseshoe Inkpot Jug Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 101 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 102 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 103 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 104 Kangaroo Key Kite Knot Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 105 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 106 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 107 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 108 Ladder Leg Lightning Lily Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 109 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 110 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 111 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 112 Lion Lobster Man Mice Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 113 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 114 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 115 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 116 Money Path Moon Mountain Mountain Road Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 117 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 118 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 119 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 120 Mule Needle & Thread Nest Older Man Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 121 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 122 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 123 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 124 Older Woman Owl Pail Parrot Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 125 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 126 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 127 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 128 Peacock Pig Pin Pineapple Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 129 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 130 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 131 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 132 Purse Quill Rabbit Rainbow Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 133 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 134 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 135 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 136 Ram Rat Ring Rooster Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 137 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 138 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 139 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 140 Rose Scales Scissors Sea Horse Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 141 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 142 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 143 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 144 Shark Shield Skull Spear Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 145 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 146 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 147 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 148 Staff Star Stork Sun Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 149 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 150 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 151 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 152 Sunrise Table Tankard Target Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 153 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 154 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 155 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 156 Teapot Teardrops Tent Throne Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 157 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 158 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 159 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 160 Tiger Torch Tortoise Tower Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 161 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 162 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 163 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 164 Tree Tulip Turkey Unicorn Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 165 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 166 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 167 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 168 V Valley Vase Vine Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 169 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 170 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 171 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 172 Vulture Wall Wedge Weeping Willow Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 173 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 174 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 175 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 176 Well Whale Wheel Windchimes Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 177 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 178 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 179 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 180 Wishbone Woman Wreath Yoke Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 181 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 182 Younger Man Younger Woman

~~~~~~~

12 lá bài về các tháng trong năm

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 183 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 184 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 185 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 186 January February March April Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 187 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 188 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 189 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 190 May June July August Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 191 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 192 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 193 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 194 September October November December

Xem thêm  Danh sách 9 trà sữa thạch hot nhất, đừng bỏ qua

~~~~~~~~~~

6 lá bài dùng cho trải bài Astral House

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 195 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 196 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 197 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 198 Career Marriage Happiness Love Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 199 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 200 Success Wealth

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn. Hỏi Đáp để lại bình luận.

Tags:

tea leaf meaning oracle, bài trà, trải tealeaf, tea leaf fortune cards dung khi nao, tea leaf fortune cards dung khi nao, cach uong la tra bói, tea leaf fortune cards dung khi nao, tea leaf, bói lá trà, bài tea leaf, sách hướng dẫn tea leaf, tea leaf, all tea leaf cards, tea leaf, tea leaf, tarot vn tea leaf fortune cards, xem bài trà, bài tea leaf, tea leaf, tea leaf TÀI TRỢ

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Bài trà là gì hay nhất

Như vậy, đến đây bài viết về “Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà – Cập Nhật 2022” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.